Ühingust


Sotsiaalhoole Ühing (enne 2014. aastat Haapsalu Tööotsijate Ühing) on loodud 1999. aastal eesmärgiga abistada sotsiaalselt või majanduslikult halval järjel olevaid inimesi vältimatu abiga, eluasemega ja võimalusel tööga.

Põhikiri
Varjupaiga sisekorra eeskiri

Meie eesmärk


Ühingu põhieesmärgiks on aktiviseerida töövõimelisi inimesi, kellel on probleeme töö leidmisega.


ÜLESANDED:
1) aidata leida tööd isikutel, kes ilma kõrvalise toeta sellega ise hakkama ei saa;
2) osaleda tööpakkumise konkurssidel töövõtjana;
3) organiseeritud töö kaudu inimestes tööharjumuse kujundamine;
4) osaleda projektides, mis aitavad kaasa töövõimeliste isikute aktiviseerimisele;
5) organiseerida kokkusaamisi, õppepäevi jt. üritusi, mis aitavad kaasa põhieesmärgi teostamisele;
6) vahendada informatsiooni tööpakkumiste kohta nii juriidilise- kui füüsilise isiku ja töövõimelise isiku vahel, kellel on probleeme töö leidmisega;
7) pakkuda varjupaiga teenust;
8) pakkuda abivajajatele tugiisiku teenust;
9) vahendada/organiseerida psühholoogilise nõustamise teenust;
10) pakkuda eluasemeteenust;
11) pakkuda võlanõustamisteenust;
12) pakkuda lepitusteenust.

MAJUTUSTEENUS

TULBI MAJA HAAPSALUS

Haapsalus aadressil Tulbi põik 3 pakume öömaja ja varjupaiga teenust. Öömaja teenusega kindlustatakse eluaseme- ja/või majanduslike probleemidega isikud ööbimisvõimalusega ja esmase vajaliku abiga. Teenus sisaldab pesemisvõimalust, vältimatut abi (sh toitlustamine ja riideabi), meditsiinilise abi korraldamist (sh vajalikke käsimüügi ravimeid) ning esmast sotsiaalnõustamist.

Varjupaigas pakume eluasemeprobleemidega ja majanduslikes raskustes olevatele täiskasvanutele eluruumi või eluruumi osa üürimise võimalust. Majutuskoha maksumuseks fikseeritud summa igakuiselt. Kui isik ei ole võimeline tasuma oma majutuskoha eest kas täielikult või osaliselt, kompenseerib puudujääva osa tema eest elukohajärgne omavalitsus, seda üldjuhul Haapsalu.

Teenuse saajatele on tagatud toitlustamine, riideabi, vastavalt võimalustele vajalikud esmatarbed (pesemisvahendid, nõud), meditsiinilise abi korraldamine, abi asjaajamisel, võlanõustamine, sotsiaalnõustamine ning vajadusel psühholoogiline nõustamine.

Ajutiselt või püsivalt eluasemeta jäänud isiku suunamiseks Haapsalu varjupaika kirjutada e-posti aadressil info@sots.ee või helistada numbril +372 565 5657.

Haapsalus varjupaigast saab hea ülevaate ETV saatesarjast Ringvaade: Haapsalu Tööotsijate Ühingu varjupaik on elupaigaks alkohoolikutest kodututele.

Tulbi-põik 3 asukoht kaardil:

TONDI MAJA TALLINNAS

Tallinnas aadressil Tondi tn 26 anname vastavalt võimalustele üürile möbleeritud eluruumi või koha möbleeritud eluruumis. Nii duširuumid kui ka köök on ühised ühe korteri elanikele, maksimaalselt kuuele inimesele.

Üürisumma sõltub üüritava eluruumi ruutmeetritest. Ruutmeetri hind algab 9 eurost.

Vaba koha olemasolu kohta võib küsida e-posti aadressil info@sots.ee.

Tondi 26 asukoht kaardil:

TOETAJAD


Meie partnerid ja toetajadHaapsalu Linnavalitsus

Haapsalu linn on algusest peale meid aidanud varjupaiga tubade remontimisel, toidu ja riideabiga, toetanud ravimite muretsemisel, toetanud projektide läbiviimist.

Elisabeth van Riel ja Robertus Philippus Anthonius Pohlkamp

Need toredad hollandlased on abistanud ühingut tööriiete, sanitaartehnika, köögitarvikute ning tööde tellimisega.

KONTAKT


Meie töötajadTaavi Käsk

juhataja

+372 565 5657
taavi@sots.ee

Erika Ulla

võlanõustaja

lapsehoolduspuhkusel

Silva Jallai

projektijuht
psühholoog

lapsehoolduspuhkusel

Kristina Nõmmik

Tulbi maja perenaine
sotsiaaltöötaja
+372 5695 1737
kristina@sots.ee

Tarvo Pikkaro

juhatuse liige

tarvo@sots.ee


Sotsiaalhoole Ühing
registrikood: 80102281
telefon: +372 565 5657

Linda 9-7, 90502 Haapsalu
a/a: EE762200221012217288

www.sots.ee

info@sots.ee

© 2016 tarvo@sots.ee